Oplossen van problemen en oplossen van bugs Thermomix®

  • Herstarten of resetten van de Thermomix® TM5

    We maken een onderscheid tussen twee verschillende types van herstarten: Een eenvoudige herstart, d.w.z. het in- en uitschakelen van het apparaat. Een fabrieksreset, d.w.z. dat het apparaat wordt ...

  • Mijn Thermomix® TM5 geeft een systeemmelding weer.

    Systeemmeldingen verschijnen af en toe op het display van de Thermomix® TM5. Dit betekent niet dat uw apparaat defect is. Dit zijn meestal aanbevelingen voor actie die u in verkorte vorm op het dis...